Onás

Odborová organizace Dopravní odbory Praha (DOP) vznikla v srpnu 2012.

Posláním DOP je zejména:

  • obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické a profesnípožadavky a jiné potřeby

  • prosazovat pracovně právní a sociální jistoty svých členů vůči svémuzaměstnavateli a jiným orgánům a organizacím

  • prosazovat opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

  • navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek

  • upevňovat dobré vztahy ve smyslu zaměstnanec – zaměstnavatel

V dubnu 2016 jsme se stali součástí OS Dosia, což posílilo stabilitu DOP, nadále však působíme jako samostatná suverénní organizace.

   MAPA

Komentáře jsou uzavřeny.